Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet

Oplæg til fem nye programmer

Billede af publikationens forside
Fem nye Danida- programmer for Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet

Regeringen har fra 2004 øremærket 100 mio. kr. til OPP mellem Udenrigsministeriet og dansk erhvervsliv med sigte på indsatser i udviklingslandene, der bidrager til den lokale sociale og økonomiske udvikling. Initiativet er en direkte opfølgning på Johannesburg Topmødet om Bæredygtig Udvikling, der i 2002 understregede OPP som et effektivt supplement til den traditionelle udviklingsbistand. Kernen i OPP er det såkaldte princip om additionalitet, hvilket betyder, at den samlede oversørsel af ressourcer til udviklingslandene stiger, når donorlandenes erhvervsliv inddrages i OPP.

Danidas fem nye programmer for OPP i udviklingssamarbejdet har overskrifterne:

· Program for virksomhedsinitiativer
· Træningsprogrammer for social ansvarlighed
· Program for ledelsessamarbejde
· Kapacitetsopbygning for forskere i udviklingslande
· Business Linkage Programme mellem Danmark og Vietnam

En fællesnævner for programmerne er, at de primært sigter på indsatser i Danidas 15 programsamarbejdslande, at de har et klar udviklingssigte, og at de vil blive gennemført i overensstemmelse med prioriteterne i dansk udviklingspolitik samt udviklingslandenes egne politikker og prioriteter.

Indholdsfortegnelse:


Forord af udenrigsministeren
1. Regeringens initiativ følger op på internationale forpligtelser
2. Partnerskab med Udenrigsministeriet
4. Fem programmer under forberedelse

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen med grafik og layout
Hele publikationen i PDF
Bestil publikationen

Udenrigsministeriet
Danida

Asiatisk Plads 2
1448 København K
Denmark

Telefon: +45/ 33 92 00 00
Telefax: +45/ 32 54 05 33
Telegram: Etrangères
Telex: 31292 etr dk
E-mail til ministeriet: um@um.dk
© Udenrigsministeriet