Danidas NGO-samarbejde 2003

Billede af publikationens forside
NGO-beretningen 2003 omfatter Udenrigsministeriets bilaterale NGO-bistand på udviklingsområdet og den humanitære NGO-bistand i kalenderåret 2003. Nærværende beretning orienterer om status for udmøntningen af Civilsamfundsstrategien, herunder status for arbejdet vedrørende NGO’ernes folkelige forankring. Hertil kommer de danske hjælpeorganisationers rolle i forhold til udmøntning af den humanitære strategi. Beretningen giver endvidere et overblik over NGO-bistandens størrelse og fordeling i 2003, ligesom der gives en redegørelse for de forskellige samarbejdsformer samt en orientering om samarbejdet med Mellemfolkeligt Samvirke og Projektrådgivningen. Bilagsmaterialet redegør mere detaljeret for bistandens størrelse, sammensætning og fordeling.

Indholdsfortegnelse:


1. Indledning
2. NGO-bistanden i 2003
3. Danida-finansierede NGO-aktiviteter i 2003
4. Status for de forskellige samarbejdsformer
5. Projektrådgivningen
6. Kapacitetsanalyser, projektvurdering og -opfølgning
Bilag 1: NGO-bistanden i 2003 fordelt på organisationer
Bilag 2: Bevillinger over NGO-rammen til private danske organisationers udviklingsprojekter, 2003
Bilag 3: Humanitær bistand gennem NGO'er i 2003 fordelt på organisationer
Bilag 4: NGO'ernes bilaterale projektbistand i 2003 fordelt på lande (mio. kr.)
Bilag 5: Rammeorganisationers forbrug i 2003 og plantal 2004

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen med grafik og layout
Hele publikationen i PDF

Udenrigsministeriet
Danida

Asiatisk Plads 2
1448 København K
Denmark

Telefon: +45/ 33 92 00 00
Telefax: +45/ 32 54 05 33
Telegram: Etrangères
Telex: 31292 etr dk
E-mail til ministeriet: um@um.dk
© Udenrigsministeriet