Indholdsfortegnelse1. Indledning

2. NGO-bistanden i 2003
   2.1. Udmøntning af Civilsamfundsstrategien
   2.2. Udmøntning af strategien for Danmarks humanitære bistand
   2.3 Deltagelse i internationalt samarbejde

3. Danida-finansierede NGO-aktiviteter i 2003
   3.1 NGO'ernes andel af bistanden
   3.2 Udbetalinger i 2003 til de enkelte organisationer
   3.3 Bistandens geografiske og sektormæssige fordeling

4. Status for de forskellige samarbejdsformer
   4.1 Rammeaftaler
   4.2 Miniprogramaftaler
   4.3 Enkeltprojekter og alliancer
   4.4 Faglige netværk
   4.5 Humanitær bistand
   4.6 Delegat- og beredskabsprogrammer til humanitære formål
   4.7 Renoverings- og forsendelsesbevillinger
   4.8 Mellemfolkeligt Samvirke

5. Projektrådgivningen

6. Kapacitetsanalyser, projektvurdering og -opfølgning

Bilag 1: NGO-bistanden i 2003 fordelt på organisationer

Bilag 2: Bevillinger over NGO-rammen til private danske organisationers udviklingsprojekter, 2003

Bilag 3: Humanitær bistand gennem NGO'er i 2003 fordelt på organisationer

Bilag 4: NGO'ernes bilaterale projektbistand i 2003 fordelt på lande (mio. kr.)

Bilag 5: Rammeorganisationers forbrug i 2003 og plantal 2004

Top
Denne side indgår i publikationen "Danidas NGO-samarbejde 2003" som Indholdsfortegnelse
Version 1. 01-05-2004
Publikationen kan findes på adressen http://www.um.dk/Publikationer/Danida/Dansk/NGOer/DanidasNGO-samarbejde2003/index.htm
© Udenrigsministeriet