Kolofon

Titel:
Danidas NGO-samarbejde 2003

Resume:
NGO-beretningen 2003 omfatter Udenrigsministeriets bilaterale NGO-bistand på udviklingsområdet og den humanitære NGO-bistand i kalenderåret 2003. Nærværende beretning orienterer om status for udmøntningen af Civilsamfundsstrategien, herunder status for arbejdet vedrørende NGO’ernes folkelige forankring. Hertil kommer de danske hjælpeorganisationers rolle i forhold til udmøntning af den humanitære strategi. Beretningen giver endvidere et overblik over NGO-bistandens størrelse og fordeling i 2003, ligesom der gives en redegørelse for de forskellige samarbejdsformer samt en orientering om samarbejdet med Mellemfolkeligt Samvirke og Projektrådgivningen. Bilagsmaterialet redegør mere detaljeret for bistandens størrelse, sammensætning og fordeling.

Udgiver:
Udenrigsministeriet

Forfatter:
Kontoret for humanitær bistand og NGO-samarbejde, Udenrigsministeriet

Sprog:
Dansk

URL:
http://www.um.dk/Publikationer/Danida/Dansk/NGOer/DanidasNGO-samarbejde2003/index.htm

Digital ISBN nr:
87-7667-043-0

Version:
1

Versionsdato:
01-05-2004

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Emneord:
bilaterale, Civilsamfundsstrategien, folkelige forankring, humanitære strategi, Mellemfolkeligt Samvirke, Projektrådgivningen.


Top
Denne side indgår i publikationen "Danidas NGO-samarbejde 2003" som Kolofon
Version 1. 01-05-2004
Publikationen kan findes på adressen http://www.um.dk/Publikationer/Danida/Dansk/NGOer/DanidasNGO-samarbejde2003/index.htm
© Udenrigsministeriet