Danida Publikations logo
ForrigeForside Indholdsfortegnelse Bund Næste #
 
Horizontal linie

Bilag 3: Humanitær bistand gennem NGO'er i 2003 fordelt på organisationer

ADRA (Adventisternes hjælpeorganisation)

12.083.804

Genetablering af landbrug for tørkeramte i Zambia

2.600.000

Støtte til genbosættelsesprojekter i Burundi

2.950.000

Støtte til sundheds- og uddannelsesprojekter i Sydsudan

4.565.000

Støtte til alfabetiseringskurser for særligt udsatte i Somalia

1.000.000

Nødhjælp til intern fordrevne i Liberia 

1.000.000

Tilbagebetalinger fra bevillinger givet tidligere år

(31.196)

Caritas Danmark 

8.994.224

Afhjælpning af underernæring i Eritrea 

3.500.000

Støtte til krigens ofre i Irak 

2.000.000

Støtte til burmesiske flygtninge i Thailand og internt fordrevne i Burma

4.200.000

Tilbagebetalinger fra bevillinger givet tidligere år

(705.776)

Dansk Missionsråd

1.100.000

Støtte til Dansk Missionsråds nødhjælpspulje

1.100.000

DASS (Danish Assistance to the Self-Refiance Strategy)

4.375.000

Støtte til sudanesiske flygtninge i Uganda 

4.375.000

DDG (Danish Demining Group)

14.020.969

Støtte til mineoplysning i det nordlige Kaukasus 

2.157.632

Støtte til humanitær minerydning i Somalia

2.000.000

Støtte til humanitær minerydning i Afghanistan

10.005.510

Tilbagebetalinger fra bevillinger givet tidligere år

(142.173)

Dansk Flygtningehjælp

75.394.597

Støtte til rehabiliteringsprogrammer i Georgien

1.000.000

Støtte til kapacitetsopbygning af lokale institutioner i Azerbajdjan

1.000.000

Støtte til rehabiliteringsprogram for flygtninge og internt fordrevne i Liberia

1.700.000

Støtte til rehabiliteringsprogram og kapacitetsopbygning i Sri Lanka 

8.910.200

Støtte til rehabiliteringsprogram i Montenegro

1.500.000

Støtte til rehabiliteringsprogram i Serbien

6.100.000

Indkomstskabende programmer for internt fordrevne og sårbare grupper i Makedonien

3.000.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Angola

8.000.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Somalia

10.000.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i det nordlige Kaukasus

12.000.000

Tematiske studier

400.000

Rehabiliteringsprogrammer for flygtninge og internt fordrevne i det sydlige Kaukasus

1.300.000

Støtte til internt fordrevne i Irak

9.700.000

Udsendelse af nødhjælpspersonale

11.768.000

Tilbagebetalinger fra bevillinger givet tidligere år 

(983.603)

DACAAR (Danish Committee for Aid to Afghan Refugees)

-746.130

Støtte til ACBAR's koordination af nødhjælpsarbejde i Afghanistan

500.000

Tilbagebetalinger fra bevillinger givet tidligere år

(1.246.130)

Dansk Røde Kors

71.154.783

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Afghanistan

10.500.000

Støtte til rehabiliteringsaktiviteter i Serbien

1.505.958

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Angola

3.000.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Sudan

4.000.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Burma

4.000.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Palæstina

5.000.000

IFRC's katastrofefond

1.000.000

Varehjælpeprogrammet

9.000.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Nordkorea

5.000.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Congo

3.000.000

Nødhjælpsoperationer i Irak

10.000.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Liberia

2.000.000

Delegatprogrammet

17.000.000

Tilbagebetalinger fra bevillinger givet tidligere år

(3.851.175)

Folkekirkens Nødhjælp

51.441.281

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Angola

3.000.000

Støtte til humanitært minerydningsprogram i Angola

6.000.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Sudan

1.000.000

Støtte til humanitært minerydningsprogram i Sudan

4.000.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Burundi

2.300.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Nepal

2.500.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Thailand

4.000.000

Varehjælpsprogrammet

3.000.000

Rehabiliteringsaktiviteter i Etiopien

4.000.000

Støtte til humanitært minerydningsprogram i Irak

8.900.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Irak

5.400.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Sudan

2.000.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i det østlige Congo

3.000.000

Fødevarehjælp til Zimbabwe

3.000.000

Tilbagebetalinger og omposteringer fra bevillinger givet tidligere år

(658.719)

Fællessekretariatet for Dansk-Etiopiske Fællesinitiativ

2.566.867

Støtte til udviklingsorienteret nødhjælp i Etiopien

2.566.867

Ibis

2.693.000

Støtte til uddannelsesprogrammer for flygtninge og internt fordrevne i Angola

2.693.000

IAS (International Aid Service, Denmark)

2.504.880

Tilvejebringelse af rent drikkevand i Sudan

2.504.880

Læger Uden Grænser

12.334.858

Støtte til ernæringsprogrammer i Burundi

2.380.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Liberia

2.500.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i det østlige Congo

3.800.000

Støtte til humanitært hjælpearbejde i Chad

2.000.000

Støtte til udsendelse af nødhjælpspersonale

2.646.425

Tilbagebetalinger fra bevillinger givet tidligere år

(991.567)

Mellemfolkeligt Samvirke

1.963.597

Forsendelse af nødhjælpsartikler

2.000.000

Tilbagebetalinger fra bevillinger givet tidligere år

(36.403)

Mission Øst

8.298.169

Støtte til sundhedsindsatser i Afghanistan

2.310.579

Støtte til fødevarehjælp og genopbygning i Afghanistan

6.031.655

Tilbagebetalinger fra bevillinger givet tidligere år

(44.065)

Red Barnet

8.799.955

Støtte til rehabiliteringsaktiviteter i Irak

6.000.000

Støtte til rehabiliteringsaktiviteter i Angola

1.000.000

Støtte til uddannelsesprogrammer i det sydlige Sudan

2.500.000

Tilbagebetalinger fra bevillinger givet tidligere år

(700.045)

Tilbagebetalinger fra organisationer der ikke har modtaget nye bidrag i 2003

-327.530

Forbrug i alt d.kr.

276.652.324


Top

Horizontal linie
Denne side indgår i publikationen "Danidas NGO-samarbejde 2003" som kapitel 9 af 11
Version 1. 01-05-2004
Publikationen kan findes på adressen http://www.um.dk/Publikationer/Danida/Dansk/NGOer/DanidasNGO-samarbejde2003/index.htm
© Udenrigsministeriet