Danida Publikations logo
ForrigeForside Indholdsfortegnelse Bund Næste #
 
Horizontal linie

Bilag 2: Bevillinger over NGO-rammen til private danske organisationers udviklingsprojekter, 2003

Organisation

Land/region

Projekt

Periode

Bevilget beløb i 1.000 kr.
Enkeltprojekter        
AC International BørnehjælpEtiopienMobilisering af lokalsamfundet til integrering af børn og unge fra marginaliserede familier gennem integreret uddannelse og familierådgivning 2003-20074.561ADRA Danmark
Malawi
Integreret hiv/aids projekt, fase 5 2003-2006

18.000

ADRA Danmark
Rwanda
Reproduktiv sundhed, Mugonero distrikt 2003-2007

11.500

ADRA Danmark Rwanda Uddannelsesprojekt, fase 2 2003-2006

10.000

Arbejderbevægelsens Internationale Forum
Burma

Støtte til national forsoning og opbygning af demokratibevægelse i Burma 2003-2005

18.500

Caritas Danmark
Niger

Fremme af retssamfund og demokratisering, forundersøgelse 2003-2003

332

Danmission og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) Egypten

Dialogprogram om religion og udvikling
2003-2005

4.995

Danmission og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U)
Tanzania


Udvidelse af Ntoma Home Craft School og kapacitetsopbygning af kvindearbejdet i den lutherske kirke, Nordveststiftet 2003-2007


2.737


Danmission og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) og Luthersk Missionsforening Tanzania


Styrkelse af primært sundhedsarbejde gennem kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed, ELCT 2003-2008


3.727


Dansk Etiopier Mission og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) Liberia

Hiv/aids frivillig rådgivning - forebyggelse og omsorg
2003-2006

3.663

'Dansk Mongolsk Selskab
Mongoliet
Udsatte grupper i Mongoliet, fase 3 2003-2005

3.922

Det Danske Missionsforbunds Internationale Mission
Thailand

Etniske grupper i Nordvestthailand og Myanmar, fase 3 2003-2006

2.959

Dialogos

Bolivia

Integreret sundhedsprojekt i Potolo-Poroma, Cultura Jallq'a, fase 2 2003-2007

5.286

Dialogos
Bolivia
Integreret sundhedsprojekt i Tomina, fase 3 2003-2007

4.987

FN-forbundet

Danmark

UNA Task Force om Verdenstopmødet om informationssamfundet 2003-2004

1.330

Folkehøjskolernes Forening i Danmark Sydindien
Mitraniketan Folkehøjskolen, fase 3 2003-2006

2.245

Foreningen Sex og Samfund


Asien


Partnerskab for fortalervirksomhed om kvinders sundhed og rettigheder, WHRAP 2003-2005


7.762


Foreningen Sex og Samfund

Danmark

Støtte til danske private organisationers faglige netværk - NGO Aids netværket 2003-2005

4.998

Foreningen Sex og Samfund


Vietnam


Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder - et projekt om viden, holdninger og kompetencer 2003-2006


3.726


Friluftsrådet

Kenya

Miljøundervisning som redskab for udvikling i kenyanske skoler og landdistrikter 2003-2005

2.847

Ghana
Venskabsgrupperne i Danmark (GV)
Ghana

Alfabetisering og udvikling i Nordghana, fase 3
2003-2008

30.000

Ghana
Venskabsgrupperne i Danmark (GV)
Ghana

Alfabetisringsprojekt for børn i det nordlige Ghana, brobevilling
2003

917

Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) Nepal
Fremme af kvinders rettigheder
2003-2006

2.105

Landsforeningen for udviklingshæmmede (LEV) Uganda
Vision in Action - udviklingshæmmede børn 2003-2005

3.168

Landsforeningen: Noget at blive for
Guatemala

Kapacitetsopbygning af interesseorganisationen FENAPESCA 2003-2005

2.070

Mellemamerika Komiteen

El Salvador

Kvinders og mænds ligeværdige deltagelse i det civile samfund i Chaletenango 2003-2005

3.573

Mission Øst Armenien Mod undervisning for alle 2003-2007

7.000

Nepenthes Honduras

Bæredygtig turisme

2003-2006

5.900

Nepenthes
Nicaragua
Miljøbevidstgørelse i Nicaragua, fase 2 2003-2007

10.600

Red Barnet

Bangladesh

Børnearbjedere tager sagen i egen hånd - U-lands-kalenderprojekt 2004 2005-2008

9.100

Støttekomiteen for Tibet
Indien
Psykosocial støtte til tibetanske flygtninge, fase 3 2003-2005

839

The International Medical Cooperation Committee (IMCC)   Bolivia

Primært sundhedsprojekt, Azurduy, fase 3
2003-2006

4.200

Ulandssekretariatet (US), Kommunernes Landsforening,   Amtsrådsforeningen, FTF, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks  Lærerforening FilippinerneEffektivisering af den offentlige sektor (allianceprogram)


2003-20062.957Verdensnaturfonden (WWF)

Laos

Forbedrede levevilkår gennem bæredygtig udnyttelse og forvaltning af skov i Attapeu 2003-2007

9.500

Verdensnaturfonden (WWF), CARE Danmark og Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
ØstafrikaDeltagerorienteret forvaltning af miljøet og inddragelse af de fattige som partnere i naturforvaltning (allianceprogram) 2004-20067.000WWF Danmark (netværk)

Danmark

Fagligt netværk vedr. oprindelige folk, køn og naturressourceforvaltning  2003-2005

1.107

I alt  

218.113

 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) Interregionalt
Miniprogram 111 (DUFs globale program) 2003-2007

21.086

Dansk Missionsråds Udviklings afdeling Interregionalt
Miniprogram, fase 5
2003-2007

33.100

Projektrådgivningen Interregionalt Minipulje, fase 2 2003-2006

64.300

I alt

118.486


Top

Horizontal linie
Denne side indgår i publikationen "Danidas NGO-samarbejde 2003" som kapitel 8 af 11
Version 1. 01-05-2004
Publikationen kan findes på adressen http://www.um.dk/Publikationer/Danida/Dansk/NGOer/DanidasNGO-samarbejde2003/index.htm
© Udenrigsministeriet