Danida Publikations logo
ForrigeForside Indholdsfortegnelse Bund Næste #
 
Horizontal linie

Bilag 1: NGO-bistanden i 2003 fordelt på organisationer

            

NGO-bevilling

Humanitær bistand

 I alt

1 Folkekirkens Nødhjælp

115.707.096

51.441.281

167.148.377

2 Mellemfolkeligt Samvirke

163.320.000

 

163.320.000

3 Dansk Røde Kors

72.801.178

71.154.783

143.955.961

4 Ibis            

120.727.201

2.693.000

123.420.201

5 Dansk Flygtningehjælp

 

75.394.597

75.394.597

6 Red Barnet

42.896.622

8.799.955

51.696.577

7 Ulandssekretariatet

45.302.749

 

45.302.749

8 ADRA Danmark

29.080.000

12.083.804

41.163.804

9 CARE Danmark

35.121.646

 

35.121.646

10 SID Specialarbejderforbundet i Danmark

26.119.115

 

26.119.115

11 Institut for Menneskerettigheder

21.415.375

 

21.415.375

12 Caritas Danmark

11.227.151

8.994.224

20.221.375

13 Den Danske Komite til Hjælp for Afghanske Flygtninge

20.000.000

-746.130

19.253.870

14 Danish Demining Group

 

14.020.969

14.020.969

15 Læger Uden Grænser

1.431.666

12.334.858

13.766.524

16 De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI)

11.817.058

 

11.817.058

17 Dansk Afghanistan Komite

10.660.000

 

10.660.000

18 Mission Øst

1.931.000

8.298.169

10.229.169

19 Renovering- og forsendelsesbevillinger (MS)

8.148.848

1.963.597

10.112.445

20 Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

8.314.319

1.100.000

9.414.319

21 Verdensnaturfonden

8.904.534

 

8.904.534

22 Nepenthes

8.741.544

 

8.741.544

23 Projektrådgivningen

7.499.120

 

7.499.120

24 Arbejderbevægelsens Internationale Forum

6.747.952

 

6.747.952

25 Dansk-Mongolsk Selskab

5.479.836

 

5.479.836

26 Danmission

5.200.000

 

5.200.000

27 Organisationen for Vedvarende Energi

5.148.433

 

5.148.433

28 Dansk Missionsselskab

5.124.592

 

5.124.592

29 Foreningen Sex & Samfund

4.590.193

 

4.590.193

30 Danish Assistance to the Self-Reliance Strategy (DASS)

 

4.375.000

4.375.000

31 Dialogos

4.230.285

 

4.230.285

32 Ghana Venskabsgrupperne i Danmark

4.134.560

 

4.134.560

33 Danske Døves Landsforbund

4.102.000

 

4.102.000

34 International Børnesolidaritet

3.738.000

 

3.738.000

35 Mellemamerika Komiteen

3.216.389

 

3.216.389

36 Fagligt Internationalt Center for Uddannelse

2.914.000

 

2.914.000

37 Kvindeligt Arbejderforbund

2.760.271

 

2.760.271

38 Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

2.629.771

 

2.629.771

39 Fællessekretariatet for Det Dansk-Etiopiske Fællesinitiativ

 

2.566.867

2.566.867

40 International Aid Services Danmark

 

2.504.880

2.504.880

41 Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark

2.350.771

 

2.350.771

42 Dansk Handicap Forbund

2.265.000

 

2.265.000

43 International Medical Cooperation Committee (IMCC)

3.636.569

 

3.636.569

44 Axis

2.000.000

 

2.000.000

45 Muskelsvindfonden

2.000.000

 

2.000.000

46 Spedalskhedsmissionen

2.000.000

 

2.000.000

47 Landsforeningen "Noget at blive for"

1.801.678

 

1.801.678

48 AC International Børnehjælp

1.762.548

 

1.762.548

49 Det Danske Missionsforbunds Internationale Mission

1.719.537

 

1.719.537

50 ADDA, Agricultural Development Denmark Asia

1.624.684

 

1.624.684

51 Dansk Etioper Mission

1.599.800

 

1.599.800

52 Danmarks Bløderforening

1.439.000

 

1.439.000

53 Frelsens Hær

1.400.000

 

1.400.000

54 Landsforeningen Lev

1.395.000

 

1.395.000

55 FN-forbundet

1.329.500

 

1.329.500

56 Skovdyrkerforeningen

1.051.234

 

1.051.234

57 Det Danske Baptistsamfund

1.000.000

 

1.000.000

58 Danmarks Biavlerforening

990.000

 

990.000

59 Friluftsrådet

950.000

 

950.000

60 Genvej til udvikling

950.000

 

950.000

61 Dansk Blindesamfund

500.000

 

500.000

62 Indiengruppen på Fyn

500.000

 

500.000

63 Den eritreanske støtteforening

480.000

 

480.000

64 Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK)

452.000

 

452.000

65 Dansk Amatør Teater Samvirke

411.000

 

411.000

66 Dansk Ethiopisk Forening

386.805

 

386.805

67 Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

360.000

 

360.000

68 NF Nordvestjyske Folkecenter for Vedvarende Energi

332.000

 

332.000

69 Dansk Ornitologisk Forening

281.000

 

281.000

70 Støttekomiteen for Tibet

105.023

 

105.023

71 Sudanmissionen

58.324

 

58.324

72 Dansk Santalmission

42.108

 

42.108

73 ULD-80 Ulandsdialog 1980

25.563

 

25.563

74 Cykler til Senegal

22.500

 

22.500

75 Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede

10.516

 

10.516

76 Børnefonden

7.883

 

7.883

Tilbagebetalinger fra NGO'er der ikke modtog støtte i 2003

-2.089.998

-327.530

-2.417.528

 

866.332.549

276.652.324

1.142.984.873


Top
Horizontal linie
Denne side indgår i publikationen "Danidas NGO-samarbejde 2003" som kapitel 7 af 11
Version 1. 01-05-2004
Publikationen kan findes på adressen http://www.um.dk/Publikationer/Danida/Dansk/NGOer/DanidasNGO-samarbejde2003/index.htm
© Udenrigsministeriet