Danida Publikations logo
ForrigeForside Indholdsfortegnelse Bund Næste #
 
Horizontal linie

6. Kapacitetsanalyser, projektvurdering og -opfølgning

Udenrigsministeriet har i 2003 i samarbejde med en række NGO'er gennemført forundersøgelser af et antal projekter. I forbindelse med projektansøgninger indsendt i 2002 blev det besluttet at iværksætte forundersøgelse i ni tilfælde, hvoraf flere er gennemført i 2003. I forbindelse med projektansøgninger i 2003 har Udenrigsministeriet besluttet at iværksætte en enkelt forundersøgelse.

Der foretages endvidere med jævne mellemrum kapacitets- og forundersøgelser af NGO'er, der er i færd med at udbygge projektporteføljen og styrke deres organisation. Derudover overvejes sådanne undersøgelser altid i forbindelse med teknisk komplicerede og/eller store projektansøgninger. De forskellige gennemgange og analyser foretages som udgangspunkt af eksterne konsulenter. Herudover gennemfører Udenrigsministeriet projektbesog, oftest i tilknytning til ovennævnte projektgennemgange.

I 2003 blev der bl.a. gennemført projektbesøg i Bangladesh, Bolivia, Cambodia, Guatemala, Malawi, Niger og Vietnam.

Foruden de allerede i forbindelse med rammeorganisationerne nævnte analyser, blev følgende undersøgelser iværksat 12003:

 • En kapacitetsanalyse af RCT (og IRCT)
 • Et administrativt studie af RCT (og IRCT)
 • Et review af RCT's (og IRCT's) dokumentation, forskning og rehabiliteringsarbejde
 • En kapacitetsundersøgelse af Dansk Handicap Forbund
 • Et review og en forundersøgelse af Dansk Handicap Forbunds aktiviteter i Nicaragua
 • En forundersøgelse af Ghana Venskabsgrupperne i Danmarks ansøgning om tilskud til "Alfabetisering og udvikling i Nordghana, fase 3"
 • En forundersøgelse af Caritas' ansøgning om tilskud til "Videnshuse - bedre adgang til skoleuddannelse for indianske børn i landområder" i Bolivia.
 • En forundersøgelse af Caritas' ansøgning om tilskud til projektet "Organisationsudvikling af FyA - et partnerskab i kampen mod fattigdom" i Bolivia.
 • Kapacitetsundersøgelse af Danmarks Jægerforbund
 • Kapacitetsundersøgelse af ADDA
 • Kapacitetsundersøgelse af Nepenthes

Top
Horizontal linie
Denne side indgår i publikationen "Danidas NGO-samarbejde 2003" som kapitel 6 af 11
Version 1. 01-05-2004
Publikationen kan findes på adressen http://www.um.dk/Publikationer/Danida/Dansk/NGOer/DanidasNGO-samarbejde2003/index.htm
© Udenrigsministeriet