Danida Publikations logo
ForrigeForside Indholdsfortegnelse Bund Næste #
 
Horizontal linie

5. Projektrådgivningen

Projektrådgivningen er en sammenslutning af små og mellemstore NGO'er i Danmark, som siden juni 1996 har modtaget støtte til en konsulentordning fra NGO-bevillingen.

Konsulentordningen er nu inde i fase 3 (2002-2006) med et budget på 20,2 mio. kr.

Formålet med Projektrådgivningens konsulentordning er at tilbyde rådgivning om projektvirksomhed i udviklingslandene. Der sigtes især på organisationer med begrænset projekterfaring. Foreningens formål er desuden at danne ramme for fælles initiativer blandt medlemmerne, herunder at fremme erfaringsudvekslingen.

Projektrådgivningen havde ved dannelsen i 1995 knap 40 medlemsorganisationer, men er i 2003 vokset til mere end 150 medlemsorganisationer. Medlemsorganisationerne dækker et meget bredt udsnit af de små og mellemstore NGO'er. Tilsammen har medlemskredsen en meget bred folkelig forankring og en stor mangfoldighed med hensyn til formål, medlemsbasis, geografiske placering og lokale samarbejdspartner.

Foruden at tilbyde rådgivning i forbindelse med projektvirksomhed samt gennemfare kurser og informationsmøder har Projektrådgivningen også det administrative ansvar for "Puljen til mindre indsatser" (Minipuljen).

Formålet med Minipuljen er at støtte danske organisationers udviklingsaktiviteter gennem en fleksibel ordning, hvor kravene er afstemt til aktiviteternes begrænsede omfang, de begrænsede ansøgningsbeløb og det forhold, at de ansøgende organisationer overvejende baserer deres arbejde på frivillige indsatser. Det er også hensigten med Minipuljen, at man herigennem kan styrke den folkelige forankring af den danske udviklingsbistand.

Minipuljen giver mulighed for, at små danske NGO'er kan deltage i udviklingssamarbejdet, samt at mindre og mellemstore NGO'er får chancen for at afprøve f.eks. nye samarbejdspartnere og mindre indsatser uden for tidligere kompetenceområder. Minipuljen kan finansierer mindre projekter og partnerskabsaktiviteter med beløb op til 1 mio. kr. samt give støtte til afsluttende projektforberedelser med en beløbsgrænse på 60.000 kr. Der er intet krav om medlemskab af Projektrådgivningen for at kunne modtage støtte fra Minipuljen.

I 2003 blev der gennemført tre ansøgningsrunder med i alt 41 ansøgninger. Af disse blev 21 ansøgninger godkendt med et samlet budget på 10,5 mio. kr. I forhold til 2002 blev et stigende antal ansøgninger godkendt 12003, hvilket har medført, at bevillingsprocenten er steget fra 35 % til 51 %.

En positiv erfaring med Minipuljen allerede efter forholdsvis kort tid er, at nye organisationer er kommet på banen. Foreløbig har 14 danske NGO'er, som ikke tidligere har modtaget støtte fra Udenrigsministeriet til udviklingsprojekter, fået godkendt projekter i udviklingslandene.

Med henblik på yderligere at øge bredden i den folkelig forankring af udviklingsbistanden fik Minipuljen i efteråret 2003 forøget sin bevilling med 64,3 mio. kr. for en treårig periode (2003-2006). 1 denne forbindelse blev det besluttet at yde en særlig indsats overfor mindre erfarne NGO'er, f.eks. gennem rådgivning, kurser og udformning af ansøgningsskemaer, for herigennem at bidrage til, at en større kreds af disse NGO'er får godkendt udarbejdede projektansøgninger.


Top
Horizontal linie
Denne side indgår i publikationen "Danidas NGO-samarbejde 2003" som kapitel 5 af 11
Version 1. 01-05-2004
Publikationen kan findes på adressen http://www.um.dk/Publikationer/Danida/Dansk/NGOer/DanidasNGO-samarbejde2003/index.htm
© Udenrigsministeriet